The Autodidacts Guide to Ancient Egypt

The venue for professional and amateur Egyptologists, Students, afficionados, history enthusiasts and just plain fans.

Publications

Ancient Egypt is "in" again. Exhibitions are sold out and even the revolution doesn't scare the tourists away. Books about Ancient Egypt sell like candy. But most of those books are either more like photoalbums (with admittedly great pictures) or rather dry textbooks for students and Egyptologists. What is lacking is a professional but comprehensible source for the non-academic enthousiast. That is our goal here.

We would like this page to grow and be fertile ground for the collection of knowledge of all things pertaining to Ancient Egypt. We welcome contributions and questions from everyone who has something to say or ask about any topic linked to Ancient Egypt. From proto-dynastic (meaning "stone age") Egypt until the fall of the Ptolemies. About Pharaohs, but also about farmers and priests, about battles, but also about art, philosophy and religion. About then and there, but also about the inheritance they left us and how they still influence 21st century civilisation.

Het Oude Egypte is weer "in". Tentoonstellingen worden overrompeld en zelfs de revolutie weerhoudt ons niet naar Egypte te gaan. Boeken over het Oude Egypte verkopen als zoete broodjes. Maar de meeste van deze boeken zijn ofwel fotoboeken (met, toegegeven, prachtige foto's) ofwel droge tekstboeken voor studenten Egyptologie. Het ontbreekt ons aan een echt professioneel, maar verstaanbaar, handboek voor de niet-academische enthousiasteling. En dat is precies ons doel.

Het is onze droom deze pagina een vruchtbare bodem te maken voor het verzamelen van kennis over alles wat met het Oude Egypte te maken heeft. Daarom verwelkomen we dan ook alle bijdragen en vragen van iedereen die iets over het Oude Egypte te vertellen heeft. Van de proto-dynastische periode (zeg maar : "het stenen tijdperk") tot aan de val van de PtolomeeŽn. Over Farao's en over boeren, over soldaten en priesters. Over veldslagen en campagnes, maar ook over kunst en filosofie. Over toen, maar ook over nu, over de erfenis die de Oude Egyptenaren ons nalieten en over hoe onze 21e-eeuwse maatschappij nog steeds de sporen ervan draagt.